Gas Flux Aparatı

BLUWELD

Sert lehimleme uygulamalarında malzemelerin yüzeyindeki oksitleri temizleyen Gas Flux, bir aparat yardımı ile kullanılır.

Asetilen veya diğer yanıcı gazlar bir aparat içerisinde, sıvı gas flux ile tepkimeye girerek gaz haline dönüşür ve şaloma dan çıkan alev ile sert lehimleme bölgesine uygulanır. Alev rengi yeşil ve göz alıcı parlaktadır.